Document eigenschappen

Home  Vorige  Volgende

Bij ieder bestand kunt u document eigenschappen invoeren. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op het geopende bestand. De gegevens die ingevoerd kunnen worden zijn o.a. bedrijfsgegevens, bestandsomschrijving en data. Een bestand kan bestaan uit document informatie en specifieke informatie per onderdeel. De document informatie regels worden in de rapportage bij ieder onderdeel getoond. Specifieke informatie regels ingevoerd bij het betreffende onderdeel worden alleen bij dat betreffende onderdeel getoond.

 
Afhankelijk van de licentie is de dialoog samengesteld. De volgende onderverdeling in tabbladen kan aanwezig zijn:

 

Document

Algemeen

Bestek

Calculatie

Meerjarenplanning

 

Wijzigen labels invoervelden

Het is mogelijk om bepaalde getoonde label teksten van de invoervelden (Document informatie 1, Document informatie 2 etc.) naar eigen inzicht aan te passen. Zo kan een standaard invulling worden aangehouden. Deze functionaliteit kan alleen worden gebruikt in een geopend structuurbestand. Met de knop achter de invoervelden kan in de getoonde popup een eigen labeltekst worden ingevoerd. Met de optie 'Invoer verplicht' mag het veld niet leeg blijven.

Na het aanpassen van de labels in het geopende structuurbestand worden deze zichtbaar in nieuw aangemaakte bestanden die zijn gebaseerd op die structuur.

NB: deze functionaliteit dient als optie via menu 'Instellingen, Gebruiker, Algemeen' te worden ingesteld ('Wissel document eigenschappen omschrijvingen').

 

Beveiliging
Wanneer u Beveiliging kiest, kunt u uw project van een toegangscode voorzien tegen ongeauthoriseerd gebruik.

 

#
Als u een # voor uw tekst of nummer zet, zijn deze gegevens wel bekend en als veld te hanteren, maar worden niet getoond in de standaard koptekst bij de rapportage.