Document eigenschappen, tabblad meerjarenplanning

Home 

Aanvulling Document informatie
Ter aanvulling op de zeven Document informatie regels die u in het tabblad Document kunt invoeren, zijn er nog twee regels als aanvulling beschikbaar specifiek voor het onderdeel meerjaren. Deze regels zullen indien ingevuld op de rapportage van het betreffende onderdeel getoond worden.

 

Labels wijzigen

 

Andere invoervelden zijn:

 

Referentie
Dit kan een referentienaam of -nummer zijn, bijvoorbeeld de initialen van de calculator. Als u gebruik maakt van een netwerkversie is het mogelijk om dit automatisch in te laten vullen. Dit kunt u instellen in het programma DunNet. In het menu ‘Gebruikers’ vult u onder ‘referentie’ datgene in wat u hier automatisch wilt laten verschijnen.

 

Datum opmaak
Dit is de datum waarop het bestand aangemaakt is. Hiervoor wordt de systeemdatum gebruikt. Met de bladerknop wordt de dialoog ‘Kiezen datum’ getoond waarmee de datum op een kalender kan worden gemuteerd.

 

Datum wijzig
De datum waarop wijzigingen in het bestand zijn aangebracht. Deze datum wordt niet automatisch ingevuld. Met de bladerknop wordt de dialoog ‘Kiezen datum’ getoond waarmee de gewenste datum op een kalender kan worden geselecteerd.

 

Datum peiling
De datum wanneer de gebruikte prijsbestanden zijn aangepast. Deze datum wordt niet automatisch ingevuld. Met de bladerknop wordt de dialoog ‘Kiezen datum’ getoond waarmee de gewenste datum op een kalender kan worden geselecteerd.

 

LET OP:
U kunt in één project niet zowel een calculatie als een meerjarenplanning hebben. Het is dus afhankelijk van het geopende project of u in voor ‘calculatie’ of ‘meerjaren’ kunt kiezen.