Meerjarenonderdeel <om>

Home  Vorige  Volgende

Menukeuze 'Onderdeel, Meerjaar' of de bijbehorende knop opent het scherm waarin u de meerjarenbegroting kunt invoeren en/of wijzigen.

 
Algemeen
In de linkerkolom kunnen de hoofdstuknummers worden opgenomen. Deze nummering gebeurt volgens codes van de bij aanmaak gekozen structuur (voor een overzicht kies Overzicht titels, F2). Bij de structuur 'Vrij' kunt u hoofdstukken volgens een eigen codering aanmaken, bijv. met Bewerken code.

 

Een meerjarenbegroting kunt u opstellen door middel van het zelf intypen van de posten en bedragen of u kunt gebruik maken van calculatiebestanden die u aangeschaft heeft of zelf heeft samengesteld. Beide methodes worden behandeld bij Bewerkingsmogelijkheden.

 

Gebruik achtereenvolgens de volgende functies (tevens te kiezen uit het rechtermuisknopmenu) om een begroting op te bouwen:

 

F2 Overzicht titels van de door u gekozen systematiek.

 

SubHoofd Een subhoofd wordt geplaatst.

 

Aanvullen De begroting wordt aangevuld met een volgend postnummer.

 

Tussen Een nieuwe post wordt tussengevoegd op de plaats van de cursor.

 

Schrap De post wordt geschrapt.

 

Ctrl N Overzicht van de beschikbare kolommen.

 

Kostenbestanden Reed Business

Indien u de module CalcView in licentie heeft, dan kan een project worden aangemaakt met een RB structuur. Hierna kan in het project een RB bestand worden gebruikt met de menu optie 'Zoeken, CalcView'

 

Invoeren en bewerken
In de kolom 'Omschrijving' wordt de onderhoudsactiviteit omschreven. In de kolommen rechts hiervan worden hoeveelheid, eenheid en normbedragen ingevoerd c.q. gewijzigd. Het invoeren van gegevens per post kan ook in verticale richting met Bewerken post. Met de functie Bewerken Meerjaren kunnen het startjaar en de onderhoudsfrequentie worden ingevuld.

 
Meer over:
Subhoofden gebruiken

Bereken subtotalen

Kalender op het beeldscherm

Zoekbestanden gebruiken

Sorteercodes gebruiken

Overzicht hoofdstuktitels

Betekenis codes, tekens en iconen Benamingen van codes, tekens en iconen op het scherm. Gebruik van hinttekstvensters.

Werken met de liniaal De mogelijkheden van de liniaal toegelicht.