Document eigenschappen, tabblad bestek

Home 

Aanvulling Document informatie
Ter aanvulling op de zeven Document informatie regels die u in het tabblad Document kunt invoeren, zijn er nog twee regels als aanvulling beschikbaar specifiek voor het onderdeel bestek. Denk bijvoorbeeld aan een tekst als 'Status bestek: definitief/concept'. Deze regels zullen indien ingevuld op de rapportage van het betreffende onderdeel getoond worden.

 

Labels wijzigen

 
Andere invoervelden zijn:

 

STABU-licentie
U kunt hier het licentienummer ingeven, dat de Stichting STABU u heeft toegekend. Dit veld kan in DunSetup onder de bedrijfsgegevens al ingevuld worden.

 

Referentie
Dit kan een referentienaam of -nummer zijn, bijvoorbeeld de initialen van de bestekschrijver. Als u gebruik maakt van een netwerkversie is het mogelijk om dit automatisch in te laten vullen. Dit kunt u instellen in het programma DunNet. In het menu ‘Gebruikers’ vult u onder ‘referentie’ datgene in wat u hier automatisch wilt laten verschijnen.

 

Datum opmaak
Dit is de datum waarop het bestek aangemaakt is. Hiervoor wordt de systeemdatum gebruikt. Met de bladerknop wordt de dialoog ‘Kiezen datum’ getoond waarmee de datum op een kalender kan worden gemuteerd.

 

Datum wijzig
De datum waarop wijzigingen in het bestek zijn aangebracht. Deze datum wordt niet automatisch ingevuld. Met de bladerknop wordt de dialoog ‘Kiezen datum’ getoond waarmee de gewenste datum op een kalender kan worden geselecteerd.

 

VersieNr

Veld voor het versielabel. U dient de versie zelf op te hogen (bijv. bij 'Opslaan als ..' ). Het versielabel wordt gebruikt bij het redigeerproces.