Menubalk in het algemeen

Home  Volgende

Het scherm bestaat uit drie delen.

 

Menubalk

Knoppenbalk

Statusregel

 

Klik op één van de items voor meer informatie.

 

Werkblad
Alles wat tussen de menubalk en de statusregel gebeurt, vindt plaats op het zogenoemde werkblad.

 

Als er nog geen bestand is geopend, dan heeft u in de menubalk de volgende keuzes tot uw beschikking:

 

Bestand - Algemene bewerkingen in het bestand

Instellingen - Bestand-, gebruiker- en systeeminstellingen

Systeem - Bestand, converteren en gebruiker

Help - Oproepen helpschermen, Teamviewer, rekenmachine, informatie over programma.

 
Als u een bestaand of een nieuw bestand heeft geopend dan wordt de menubalk met de volgende keuzes uitgebreid:

 

Onderdeel - Bestek, calculatie, document eigenschappen, extra bladen en tabellen

Bewerken - Tekstuele bewerkingen van het bestand

Zoeken - Mogelijkheden om teksten te zoeken.

Invoegen - Invoegen van onder andere inspringposities, markeringen en symbolen.

Opmaak - Opmaak van de tekst in uw bestek, calculatie en meerjarenbegroting.

Venster - Mogelijke weergaven van de vensters.