String mogelijkheden voor map-opgave

Home  Vorige  Volgende

 

Beheersbaarheid mappen
Binnen het DUNCAN programma zijn mogelijkheden verwerkt om de beheersbaarheid van de programmatuur te vergemakkelijken. Met name bij het veranderen van een configuratie of tijdens het installeren van software kan het gebruik maken van deze mogelijkheden grote voordelen opleveren.

 

Relatieve mappen
Als er in een programma vaste mappen zijn ingegeven en het programma komt ergens anders op de PC of in het netwerk te staan dan moeten, om verder te kunnen werken, al deze mappen bijgesteld worden. Ook mappen die in een aangemaakt bestand zijn opgenomen moeten worden aangepast. Om dit te voorkomen heeft u de mogelijkheid relatieve mappen op te geven.

 

Opgeven relatieve mappen
Een relatief map geeft u aan door op te geven hoe de map kan worden gevonden ten opzichte van een andere map. Hiertoe heeft u de volgende opties ter beschikking:

 

Map met het ' $' - teken

 

Map met de string ' ..'

 

Voorbeeld: T.o.v. het programma map:        $:\..\PROJECT

 

Windows variabelen

Windows kent standaard variabelen die kunnen worden opgeroepen met de notitie %windowsvariabele% in een pad. Een voorbeeld is '%homedrive%%homepath%\Onedrive\duncan\system\' reproduceert het pad 'C:\Users\gebruiker\OneDrive\duncan\system\'.

Het gebruik van deze variabelen is nodig bij de implementatie binnen een cloud oplossing, waarbij data wordt gesynchroniseerd.

Lijst met mogelijk te hanteren Windows variabelen