Windows variabelen

Home  Vorige  Volgende

De volgende Windows variabelen kunnen worden gehanteerd in de map instellingen:

 

Variabele

Voorbeeld

%ALLUSERSPROFILE%

C:\ProgramData

%APPDATA%

C:\Users\{username}\AppData\Roaming

%COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files

%COMMONPROGRAMFILES(x86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

%CommonProgramW6432%

C:\Program Files\Common Files

%HOMEDRIVE%

C:\

%HOMEPATH%

C:\Users\{username}

%LOCALAPPDATA%

C:\Users\{username}\AppData\Local

%LOGONSERVER%

\\{domain_logon_server}

%PROGRAMDATA%

C:\ProgramData

%PROGRAMFILES%

C:\Program Files

%ProgramW6432%

C:\Program Files

%PROGRAMFILES(X86)%

C:\Program Files (x86)

%SystemDrive%

C:

%SystemRoot%

C:\Windows

%TEMP%

C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp

%TMP%

C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp

%USERNAME%

{username}

%USERPROFILE%

C:\Users\{username}

%WINDIR%

C:\Windows

%PUBLIC%

C:\Users\Public

%OneDrive%
%OneDriveConsumer%
%OneDriveCommercial%

C:\Users\{username}\OneDrive
- Personal variant -
- Commerciele variant (met Teams, Sharepoint) -