Externe documenten

Home 

Inleiding

De DUNCAN software heeft globaal 3 hoofdfuncties: bestekken, calculatie en meerjaren. Afhankelijk van uw licentie heeft u één of een combinatie van deze onderdelen. Voor het opstellen van een bestek, calculatie of MOP maakt u gebruik van de DUNCAN software; hiervoor heeft de software alle opties en mogelijkheden. Verder kunnen er tekstuele bijlagen worden toegevoegd met de zgn. extra bladen. Maar de functionaliteit daarvan is beperkt vergeleken met bijv. MS Word; het werken met tabellen, afbeeldingen etc. is niet mogelijk. Alle functionaliteit uit MS Office is wellicht wel te realiseren bij de DUNCAN software ontwikkeling, maar daarmee worden de hoofdfuncties uit het oog verloren. Daarom is er gekozen voor een andere oplossing: een koppeling naar externe documenten. De gedachte hierbij is: het beste van 2 werelden door software slim te combineren. En het nodige overzicht binnen een project behouden. Met externe documenten maakt u gebruik van Word, Excel en PDF bestanden die als bijlagen behoren bij het geopende projectbestand in DUNCAN.

 

Hoe werkt het

Wanneer een bestand is geopend, kiest u menu 'Onderdeel, Extra bladen, Externe documenten'; de insteldialoog verschijnt. Hier kunnen koppelingen worden gelegd naar externe documenten. Klik op de knop 'Nieuw' voor het aanmaken van een eerste koppeling.

 

U krijgt bij het nieuw aanmaken van een koppeling de keuzedialoog te zien. Documenten kunnen op 3 manieren worden gekoppeld:

 

Alleen als verwijzing naar het document, als snelkoppeling.

Het document bevat algemene, niet projectgebonden informatie en kan buiten DUNCAN worden benaderd via de Windows omgeving.

Als projectgebonden document (PD), met projectgerelateerde informatie.

Het document maakt deel uit van het DUNCAN projectbestand en kan niet buiten DUNCAN om worden benaderd via de Windows omgeving.

Als projectgebonden document (PD), gebaseerd op een ander Office document

Deze sjablonen zijn opgeslagen in de map Office onder de programmamap. Met de knop 'Open office map' is deze map direct te benaderen.

 

Kies een optie om door te gaan en selecteer een type.

 

Projectgebonden: ja of nee?

Vaak zullen PDF bestanden die bedoeld zijn als algemene bijlage (bij meerdere projecten in gebruik) als normale bijlagen worden gekoppeld. Word- of Excelbestanden, waarin project gerelateerde informatie kan worden opgeslagen, zijn eerder projectgebonden, tenzij ze al bestaan en achteraf worden gekoppeld. Voor het overzichtelijk bij elkaar houden van externe documenten en het DUNCAN project (ook na 'Opslaan als' of kopieren ) is de optie 'Projectgebonden' aan te raden.

 

Tabel

In de tabel worden de gekoppelde bestanden weergegeven. Met het aanwijzen van een regel verschijnt een hinttekstvenster met extra informatie over het project. Door te dubbelklikken (of rechtsklikken en 'Openen' kiezen, of met de bijbehorende knop) wordt het document geopend in de gekoppelde toepassing. De volgorde van de documenten (belangrijk voor het afdrukken) kan worden aangepast met de pijlknopjes onderin de dialoog. De regel '-- DUNCAN bladen --' geeft de plaats aan van de reguliere onderdelen (bestek, calculatie etc.) in de afdrukvolgorde. De kolom 'PD(V)' bevat het kenmerk van het document (zie ook hieronder).

 

Knop 'Velden'

Met de knop 'Velden' kan een Word PD worden ingesteld voor het wel of niet meenemen/updaten van de velden (automation), Het PDV label staat voor 'Projectgebonden Document met Velden', het PD label staat voor 'Projectgebonden Document' (standaard). Deze optie zorgt voor een snellere rapportage, wanneer automation niet gewenst is.

 

Velden

Alle beschikbare velden uit het geopende projectbestand (uit de Document eigenschappen en de totalen van een begroting) worden tevens dynamisch beschikbaar in PDV Word documenten. Deze kunnen worden ingevoegd als veld en zijn in de bijbehorende Word dialoog terug te vinden onder 'Veldnamen, DocProperty':

 

clip0001