Vrij indeelbaar of met structuur

Het opstellen van een begroting is een secuur werk. Structuur in de vorm van een methodiek (NL/SfB1, STABU2 of NEN2699) als lijdraad is gewenst. Maar het opstellen van een vrije begroting voor burgerwerk met een eigen indeling is zeker net zo belangrijk! Beide vormen kunnen in EasyCalc worden gehanteerd. 

Excel look-a-like

Windows programma's met Office look-and-feel, u kent ze wel. In EasyCalc is daar veel van terug te vinden! De werking van kolommen en regels is grotendeels vergelijkbaar met een spreadsheet, met extra mogelijkheden rondom kolomlayouts, regelniveaus etc. Kopieren, knippen en plakken in en tussen begrotingen is eenvoudig en betrouwbaar (geen problemen met foutieve verwijzingen of formules).

Sorteringen & filters

Verschillende (zelf aangebrachte) coderingen kunnen gebruikt worden om op te sorteren of te filteren. Werk je met vanuit een kostenbestand waar al één of meerdere classificaties zijn aangebracht, dan is sorteren een druk op de knop. Maar ook voor het aanbrengen van eigen codering (bijvoorbeeld voor de werkbegroting) zijn handige features bedacht. 

Meetstaten


Het uittrekken van hoeveelheden is een belangrijk onderdeel bij het opstellen van de begroting. In EasyCalc treft u een goed doordacht systeem aan daarvoor met o.a. kopieeracties binnen de meetstaat, verwijzingen naar meetstaten door de hele begroting, een toepasbare factor per gekoppelde hoeveelheid. 

Afdruk(voorbeeld) en export

Het instellen van de rapportage is eenvoudig en compact, maar biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden, die met het afdrukvoorbeeld snel in beeld kunnen worden gebracht. Een export naar PDFExcel (.xlsx of .csv) of CUF-XML (module) is ook beschikbaar.

Brede ondersteuning bouwkosten- en artikelbestanden

EasyCalc kan overweg met alle prominente leveranciers van bouwkosteninformatie. Momenteel zijn de kostenbestanden van Vakmedianet beschikbaar voor ondersteuning bij het maken van calculaties in EasyCalc, evenals de Casadata kosteninformatie. Ook de kostenbestanden van Bouwformatie.nl zijn eenvoudig te gebruiken binnen EasyCalc. Heeft u artikelbestanden in het S@les-formaat? Deze kunnen worden geimporteerd voor gebruik in EasyCalc. Als gebruiker is de keus aan u. Bouwkostenbestanden leveren meer dan kosteninformatie. In combinatie met EasyCalc vormen ze een compleet calculatiesysteem. Van harte aanbevolen dus!

Systeemeisen

EasyCalc is primair ontwikkeld voor Windows systemen. Het is een 32-bits desktop applicatie, voor gebruik vanaf een PC of laptop met Windows 7/8/10. Een reguliere configuratie, waar bijvoorbeeld MS Office goed op functioneert, voldoet. Er zijn geen afhankelijkheden (zoals bijvoorbeeld .NET of andere libraries), de software staat in één map op PC of (file)server. Gebruik via een terminalserver configuratie is mogelijk.

 

STABUText, bestekkenprogramma

De STABU-bestekssystematiek heeft haar bestaansrecht door de jaren heen wel bewezen. Een bestek geschreven op basis van de STABU-standaard bezit een zekere juridische waarde, welke zijn oorsprong vindt in regelgeving. Extra zekerheid voor de architect en adviseur. Mede daarom hebben overheid en bedrijfsleven massaal voor STABU gekozen. STABUText is een gebruikersvriendelijk en zeer compleet bestekkenprogramma dat hiermee uitstekend overweg kan. Vele handigheden zorgen ervoor dat de bestekschrijver zich op zijn kerntaak kan toeleggen.

DUNCAN is vanaf het begin betrokken geweest op de ontwikkelingen bij Stichting STABU en heeft als exploitatiehouder van de STABU systematiek de bijbehorende tekstverwerker voor besteksteksten ontwikkeld, het programma STABUText. Lees meer>>

Nu ook ondersteuning voor NBS, de Nederlandse Besteksystematiek

In 2018 is er een tweede data-partij op de markt bijgekomen, die tevens op basis van werksoorten (SROW) een besteksystematiek aanbiedt, NBS. Ook deze catalogus kan worden gebruikt binnen STABUText om bestek te schrijven. Lees meer >>

Software standaard 

DUNCAN heeft modulair te gebruiken standaard software ontwikkeld voor o.a.:

kostenraming, elementenbegroting, directie/besteks/detailbegroting, offertes, STABU-bestekken, tekstverwerker voor technische specificaties en meerjarenonderhoudsplanningen.

De complete softwarelijn draait onder Microsoft Windows 10/11 (32- en 64-bits), zowel stand-alone als binnen een netwerkomgeving (fileserver, terminalserver of cloudoplossing). 

Software op maat

Ondanks het aanbod van een flexibel standaard softwarepakket begrijpt DUNCAN dat niet iedere organisatie hetzelfde is. Zeker bij de grotere organisaties komt de noodzakelijke ontwikkeling van maatwerkoplossing om de hoek kijken. DUNCAN heeft een grote ervaring opgebouwd in de ontwikkeling van maatwerkoplossingen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan integrale oplossingen tussen de DUNCAN-software en SAP- Navision- of Exact-software, koppelingen met of conversies van bestaande databases en inleesmodules op CAD-applicaties.

Nu bruikbaar in STABUText

NBS (de Nederlandse Besteksystematiek) is in 2018 gestart met het uitbrengen van een catalogus. Een quote van de NBS site:

"De besteksystematiek van NBS wordt gekenmerkt door eenvoud en biedt actuele aan wet- en regelgeving getoetste data voor betrouwbare bestekken. De NBS-database is overzichtelijk en heeft een heldere hoofdstukopbouw en indeling volgens de traditionele werksoorten classificatie. Het overgrote deel van de bouwbestekken in Nederland wordt via deze classificatie geschreven. 

De NBS systematiek richt zich naast nieuwbouw ook op onderhoud aan bestaande bouw. Met de NBS besteksystematiek bent u zeker van een duidelijk contract. Uitvoerende partijen zien direct wat er van hen wordt gevraagd.
Up-to-date database * Traditioneel contracteren * Sluit aan op UAV 2012 * Periodieke updates "

Meer informatie over NBS is te vinden op www.nbsbestek.nl

 

DunMeerjaar, meerjarenonderhoudsplanning

Het kantoor staat, de woningen zijn opgeleverd, de renovatie is afgerond; het werk is af en misschien wel op...

Maar veel ontwerpers en bouwers laten de kansen voor het aangaan van een duurzame relatie met de nieuwe eigenaren onbenut: het beheer en onderhoud van gebouwen voor bedrijven, gemeenten, woningstichtingen en VVE 's!

Natuurlijk is (uitvoering van) onderhoud aan nieuwbouw/renovatie objecten niet direct na de oplevering aan de orde. Maar een prognose voor het periodieke onderhoud in bijvoorbeeld de komende 10 jaren is een goede aanreiking voor de eerste stap in het onderhoud: hoeveel geld moet worden gereserveerd per jaar en waarvoor?

Wie kan deze dienst nu beter leveren dan de ontwerper, adviseur of bouwer van het object? Alle benodigde gegevens (tekeningen, gebruikte materialen etc.) zijn bij u bekend; de directie, advisering of uitvoering is bij u in goede handen.

Om de onderhoudsactiviteiten met de daaraan gekoppelde kosten goed te kunnen plannen en begroten, gebruikt u het pakket DunMeerjaar. Gebruikers van de calculatiesoftware DunCalc zullen direct opmerken dat er veel overeenkomsten zijn; u hoeft maar weinig bij te leren. Ook voor nieuwe gebruikers levert het invoeren en muteren van gegevens weinig problemen op dankzij de gestructureerde opzet van het geheel.

Diverse rapportage mogelijkheden maken het programma compleet: gebouwgericht (waar zit het?), vakgroepsgewijs (wie doet het?) of op onderhoudssoort, prioriteit etc. Bestaande conditiemetings methodieken kunnen worden verwerkt in criteria die als filter kunnen worden gedefinieerd bij het afdrukken.

De eerste stap voor gegarandeerde werkzaamheden in het onderhoud is een meerjaren onderhoudsplanning: u bent aan zet…