EasyCalc, juniorversie voor kleinschalig gebruik

Klik hier voor alle informatie

Deze begrotingssoftware is geschikt voor een zeer brede gebruikersgroep, van architect tot (kleine) aannemer. U kunt begroten zowel op bouwdeel- als op regelniveau, met volledige ondersteuning van de grootste kosteninformatie sites, te weten www.casadata.nl, www.bouwkosten.nl en www.bouwkosten-online.nl.

Klik hier voor alle informatie.

DunCalc, detailbegrotingsprogramma

De wijze van begroten is ten opzichte van de tijd van de achterkant van het sigarenkistje sterk veranderd. De basis blijft; een prijs verstrekken van een te bouwen object. Hiervoor is de computer een niet meer weg te denken hulpmiddel. Voor het nauwkeurig en efficiënt begroten met behulp van een computer is het begrotingsprogramma DunCalc geschreven. DunCalc garandeert te allen tijde controle en overzicht van iedere begroting. DunCalc zorgt voor een snelle verwerking van wijzigingen en rekent verschillende scenario's in no-time door. De representatieve print-out is het visitekaartje van uw bedrijf.

DunCalc+, uitgebreide versie voor de (middel)grote aannemer

Een uitgebreide, complete versie met alle functionaliteit (en meer!) die nodig is voor het volledige calculatieproces bij de aannemer:

  • Eerste haalbaarheidsonderzoekingen & ramingen voor de projectontwikkeling, gebaseerd op projectgegevens van eigen, eerder gevoerde werken.
  • Elementen- en traditionele begrotingen voor de aanbesteding, met onder-verdelingen naar woningtype of gebouw, meer- minderwerk, uittrekstaten, projectvergelijking, scenarios etc.
  • Werkbegroting direct beschikbaar vanuit de aanbestedingscalculatie.
  • Sterke integratie of betrouwbare koppeling met de meest voorkomende administratieve software zoals Centric, Metacom, Exact, Microsoft Dynamics NAV.