Hier vindt u de onlangs nieuw ontwikkelde items binnen de EasyCalc software. Wilt u uw software updaten? Kies dan in het programma voor de menu optie 'Help, DUNCAN berichtencentrum' of klik hier.

LET OP: om gebruik te kunnen maken van nieuwe functionaliteit met een * binnen EasyCalc, dient u met het E2C formaat te werken. De items gemarkeerd met ** staan op de planning voor een volgende release.

Autocorrectie uitgebreid (V6.11)
De autocorrectie functie (voorheen 'Snelteksten') is uitgebreid met een standaard woordenlijst die vreemde tekens in woorden automatisch plaatst.

Spellingcontrole vernieuwd (V6.11)
Er is een nieuwe techniek geimplementeerd voor het gebruik van de spellingcontrole, waardoor de aangeboden suggesties in de lijst beter overeenkomen met het gewenste resultaat.

Logo op rapportage en in extern document (V6.11)
De mogelijkheden voor het hanteren van een bedrijfslogo bij de rapportage zijn uitgebreid. De afbeeldingsformaten .BMP en .JPG zijn nu te gebruiken. Er kan naast het systeem logo per projectbestand een gewenst logo worden ingesteld.

BouwGarant Overeenkomst (V6.11)
BouwGarant stelt een PDF bechikbaar die als overeenkomst kan worden gehanteerd. Deze kan worden ingevoegd als extern document, waarna de velden met adresgegevens en bedragen automatisch uit de documenteigenschappen en calculatie worden opgehaald en ingevuld. Neem contact op met de helpdesk voor ingebruikname van deze functionalitieit.

Ondersteuning Casadata kostenbestanden met EasyBox (V6.11)
Heeft u een abonnement bij Casadata? Naast de bestaande importfunctie vanaf www.casadata.nl kan nu de complete bibliotheek van Casadata in EasyBox worden geladen en gehanteerd. Neem hiervoor contact op met de helpdesk.

Duncan velden beschikbaar in Word bestanden (V6.10)
Na het openen van een projectgebonden Word-document vanuit Externe documenten komen alle beschikbare Duncan velden beschikbaar in Word via de Invoegen Veld functionaliteit.
Zo kunnen extra bladen (t.b.v. het bestek) of een offerte (t.b.v. de calculatie) geautomatiseerd worden gevuld met Duncan Document eigenschappen. Meer info >>

Van Hoofdgegevens naar Document eigenschappen (V6.10)
De menu optie 'Onderdeel, Hoofdgegevens' is hernoemd naar 'Onderdeel, Document eigenschappen'. Tevens is de indeling gewijzigd en zijn meer regels beschikbaar voor eigenschappen.
De standaard labels (Document informatie 1, Document informatie 2 etc) kunnen naar eigen inzicht worden aangepast vanuit een geopende structuur. Meer info >>

Externe documenten samengevoegd met Duncan onderdelen naar één PDF bestand (V6.10)
De export naar PDF bevat nu tevens de mogelijk aanwezige externe documenten.

Export naar Excel (V6.09)
Deze export optie is beschikbaar voor bestek en calculatie/mjop. De toepassingen zijn legio; een bestek koppelen aan externe (CAD) systemen, een begroting verstrekken als spreadsheet etc.
De tabbladen in de spreadsheet worden benut voor een verdeling naar hoofdstukken (bestek) en onderdelen (calculatie) of subcalculaties.

Publiceren als PDF (V6.09)
Omdat de PDF variant erg populair is bij gebruikers, is de menu optie 'Bestand, Publiceren als PDF' toegevoegd. Dit is een snelle variant van onderstaande 'Export naar PDF' waarbij met de bestaande instellingen direct een PDF wordt gemaakt en geopend.

Algemene aanpassingen tbv Windows 11 (V6.09)
Een aantal algemene zaken zijn 'onderhuids' aangepast om gebruik onder Windows 11 te optimaliseren.

Export naar PDF (V6.06)
Er is een aparte menu optie 'Bestand, Exporteren, Exporteren naar PDF' en bijbehorende knop gemaakt, waarbij vergelijkbare instellingen kunnen worden geselecteerd (vanuit Afdrukinstellingen) of gemaakt als bij afdrukken. Na het klikken op Export verschijnt een popup waarbij een bestandsnaam/map kan worden gekozen (standaard de projectmap en de bestandsnaam van het geopende project). Daarnaast zijn opties op de PDF direct te openen en/of een mail met PDF bijlage te genereren in Outlook.

Algemene aanpassingen tbv Windows 10 (V6.03)
Een aantal algemene zaken zijn 'onderhuids' aangepast om gebruik onder Windows 10 te optimaliseren.

Helpsysteem vernieuwd (V5.03)
De voormalige HLP Windows programmahelp is vervangen door online HTML help. Daarmee kunnen Windows 7, 8 en 10 gebruikers de help weer raadplegen zonder verdere MS-patches te hoeven installeren.

Nieuw voor netwerkversie: onbeperkt aantal view-gebruikers (V4.12)*
In DunNet (het hulpprogramma om gebruikers te definieren bij de netwerkversie van DUNCAN software) is een nieuwe optie 'Alleen lezen' gemaakt waarmee een speciale view-gebruiker wordt gedefinieerd die onbeperkt door meerdere personen tegelijk kan worden gehanteerd om een bestek of begroting te lezen. Indien aangemeld als viewer, dan is de functionaliteit in DUNCAN beperkt tot 'Alleen lezen'. Veel menu opties zijn dan niet aanwezig.

Referentie zoekmachine toegevoegd aan rechtermuisknopmenu (V4.12)
De referentie zoekmachine (eerder 'project zoekmachine') waarmee vooral wordt gezocht in referentie bestanden kan nu worden opgeroepen vanuit het rechtermuisknopmenu, waarbij het woord of de selectie van woorden als zoekargument wordt meegenomen.

Nieuwe keuzelijst op knoppenbalk tbv oproepen referenties (V4.12)
Naast de 8 knoppen waarmee een referentie (of zoek)bestand kan worden geopend is er nu ook een keuzelijst op de knoppenbalk te plaatsen, waarmee de referentiebestanden eenvoudig en duidelijk zijn te benaderen.

Nieuwe layout van knoppen, keuzelijsten etc. (V4.11)
De layout van knoppen, keuzelijsten, selectievakjes, tabbladen etc. is vernieuwd naar de Windows style van dit moment. Wanneer uw Windowsversie hiervoor staat ingesteld, dan ziet u knoppen vergelijkbaar met MS Office.

'Opslaan en verzenden' (V3.15)*
Bij een geopend bestand is vanuit het menu 'Bestand' de optie 'Opslaan en verzenden' toegevoegd. Bij het kiezen van deze actie wordt na het opslaan een nieuwe mail gegenereerd met als bijlage het geopende DNC projectbestand.

Invoegen van snelteksten (V3.15)
Er kunnen zgn. snelteksten worden gedefinieerd in DUNCAN, waardoor tijdens het typen fragmenten automatisch worden vervangen. Een voorbeeld is de sneltekst 'dwz' die kan worden vervangen door 'dat wil zeggen'. Snelteksten definieert u zelf via menu opie 'Instellingen, Gebruiker, Snelteksten'.

Direct zoeken vanuit DUNCAN in Google (V3.15)
In het rechter muisknop menu, geopend vanuit de omschrijvingskolom, vindt u de actie 'Zoeken op Google'. Er wordt gezocht op het woord waarop de cursor is geplaatst of op een combinatie van woorden door een selectie.

Referentie zoekmachine (V3.14)*
Het gebruik van referentiebestanden (moederbestand, projectbegrotingen) in DUNCAN software wordt door veel gebruikers toegepast en gewaardeerd. Soms neemt het zoeken naar een specifiek onderdeel nu nog wel wat tijd in beslag; in welk gekoppeld referentiebestand vindt u wat terug? Er is nu nieuwe functionaliteit beschikbaar om uitgebreid en snel te kunnen zoeken in het geopende project én in de gekoppelde referentiebestanden: de project zoekmachine, te openen via menu 'Zoeken, Project zoekmachine'.
Het zoeken naar tekst in de omschrijvingskolom is mogelijk, maar u kunt ook zoeken in andere kolommen naar waarden die gelijk, groter of kleiner zijn dan opgegeven.
Later wordt het ook mogelijk om op de gevonden regels binnen een geopende calculatie een actie uit te voeren, bijv. een update d.m.v. factor of het afcoderen van regels.

Probleem met registertabel opgelost (V3.12)
Wanneer in het projectregister (menu 'Onderdeel, Register') meer dan 15 items waren opgenomen, ontstond een probleem met de getoonde informatie en het kunnen openen van verslagen. Dit is opgelost.

Restore actie voor DNC gebruikers terug op menu (V3.11)*
Gebruikt u het nieuwe DNC formaat van de DUNCAN programmatuur en heeft u nog backupbestanden staan in het KLN-formaat? Via de menu optie 'Systeem, Bestand, Restore' kunt u ze terugzetten naar een projectbestand, nu dan in DNC.

DUNCAN berichtencentrum (V3.10)
Het DUNCAN berichtencentrum is ontwikkeld om met gebruikers van de software op een directe manier te kunnen communiceren over updates en andere gebruikersgerelateerde onderwerpen.

Feedback systeem (V3.10)
Het feedbacksysteem vindt u terug in het help-menu en op de verschillende dialogen van functies die u gebruikt in het programma. Met één klik opent u een formulier op de DUNCAN site, waarmee u feedback kunt geven op specifieke functionaliteit.

Projectregister (V3.10)
In het register (te openen via menu 'Onderdeel, Register') zijn verschillende handelingen (afdrukken, opslaan als, factor update, controle versie/systematiek etc.) terug te lezen. Wanneer er een (fout)verslag is gegenereerd, dan vindt u dat hier ook terug. Het aflopen van zo’n foutverslag is nu vereenvoudigd: Vanuit een zwevend venster klikt u direct naar de betreffende regel toe om te verbeteren.

Bestandslocatie projectbestanden (V3.10)
In de historische lijst van bestanden onder het menu 'Bestand' wordt nu (soms gedeeltelijk) het pad getoond waar een projectbestand is opgeslagen. Via menu 'Onderdeel, Hoofdgegevens' is tevens de locatie zichtbaar van het geopende bestand. Tenslotte kan de bestandslocatie ook als veld worden ingevoegd (op beeldscherm en afdruk, kop- voetteksten).

Kostenbestanden Casadata in te lezen in begroting (V5.03)
Casadata is leverancier van kostenbestanden, die via Casadatalink kunnen worden ingelezen in DUNCAN calculatiesoftware. Wilt u gebruik maken van de koppeling, neemt u dan contact op met de DUNCAN helpdesk.

Titelbestanden (F2) in nieuw, zwevend venster (V4.12)
Het oproepen en invoegen van titels is vernieuwd. De titels verschijnen nu in een zwevend venster, dat na het invoegen van een titel gewoon open kan blijven staan.

Laag BTW tarief over arbeid in de begroting (V4.11)
Per 1 oktober 2010 start de 6% BTW regeling voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. Ondanks het tijdelijke karakter van deze maatregel en de al aanwezige functionaliteit voor het aanbrengen van 6% BTW labels in de begroting, hebben wij gemeend om het programma toch uit te breiden met een speciale optie voor deze regeling. Hiermee kunt u alle gehanteerde uurlonen in een begroting in één slag laten rekenen met het BTW laagtarief. Lees hier meer

Ondersteuning IP autorisatie CalcView Online (V3.15)
Wanneer u wordt ingelogd op de pagina's van ReedBusiness via IP autorisatie dan kan in CalcView Online onder 'Instellingen' dit als optie worden ingesteld.

Tonen van negatieve hoeveelheden/normen (V3.14)
Het tonen van negatieve hoeveelheden en/of normen kan als gebruikersinstelling worden geactiveerd. Ook de gewenste kleur (voorgrond/achtergrond) kan worden ingesteld bij de gebruiker. Daarnaast is de controle van systematiek uitgebreid waardoor negatieve regels kunnen worden gerapporteerd.

Bijzoeken titels bij overnemen uit zoekbestand subcalculaties (V3.12)
Wanneer in een begroting met subcalculaties wordt overgenomen uit een zoekbestand (met subcalculaties), dan worden de titels voortaan bijgezocht uit het zoekbestand zelf i.p.v. uit een gekoppeld titelbestand.