Nu bruikbaar in STABUText

NBS (de Nederlandse Besteksystematiek) is in 2018 gestart met het uitbrengen van een catalogus. Een quote van de NBS site:

"De besteksystematiek van NBS wordt gekenmerkt door eenvoud en biedt actuele aan wet- en regelgeving getoetste data voor betrouwbare bestekken. De NBS-database is overzichtelijk en heeft een heldere hoofdstukopbouw en indeling volgens de traditionele werksoorten classificatie. Het overgrote deel van de bouwbestekken in Nederland wordt via deze classificatie geschreven. 

De NBS systematiek richt zich naast nieuwbouw ook op onderhoud aan bestaande bouw. Met de NBS besteksystematiek bent u zeker van een duidelijk contract. Uitvoerende partijen zien direct wat er van hen wordt gevraagd.
Up-to-date database * Traditioneel contracteren * Sluit aan op UAV 2012 * Periodieke updates "

Meer informatie over NBS is te vinden op www.nbsbestek.nl