Het programma EasyCalc is beschikbaar voor u als gebruiker in een zgn. productieversie. Dat wil zeggen dat u er direct mee aan de slag kunt. De productieversie is niet de definitieve versie; EasyCalc wordt regelmatig opnieuw uitgebracht met verbeteringen, nieuwe functionaliteit en aanpassingen t.b.v. MS Windows. Om die reden wordt EasyCalc u aangeboden met een gebruikers- en onderhoudsovereenkomst, waarbij updates van het programma en ondersteuning bij het gebruik zijn inbegrepen.

Momenteel worden o.a. de volgende zaken ontwikkeld voor EasyCalc:

EasyKengetal

Een module die de kengetallen van een projectbegroting op overzichtelijke wijze presenteert, op basis van NL/SfB1, NEN2634 of NEN2699. De gebruikelijke deelgetallen uit de begroting (BVO, BI etc.) kunnen verder worden uitgebreid, vormfactoren worden berekend, gebouw- en terreinkenmerken vastgelegd. Ook voor energie- en milieuwaarden worden overzichten ontwikkeld, alsmede een meerjarenonderhoud prognose.

EasyOfferte

Een gedetailleerd opgestelde begroting met uitgetrokken hoeveelheden is noodzakelijk voor een correcte berekening van het te offreren bedrag. De klant is echter gebaat bij een overzichtelijke offerte, met begeleidend schrijven. Niet alle informatie uit de begroting hoeft zichtbaar te zijn in de verstrekte offerte. Daarom wordt een module ontwikkeld waarmee de offerte op gewenste wijze kan worden gegenereerd naar een Word document. De ervaring leert dat gebruikers vertrouwd zijn met de Office programma's en daar ook de correspondentie mee verzorgen. Met de module EasyOfferte wordt hier op ingespeeld.

EasyFactuur

Een compleet boekhoud- of (project)administratiesysteem, daarvoor is de EasyCalc software niet bedoeld. Grotere bedrijven hanteren daarvoor ook andere programmatuur, waarvoor dan weer een export naar CUF beschikbaar is in EasyCalc.
De export naar Excel kan ook al voldoende zijn als ondersteuning om een werk verder uit te voeren. Maar we begrijpen dat er een paar handige verlengstukken vanuit de begroting gehanteerd kunnen worden om het administratieve proces te ondersteunen. Eén daarvan is het opstellen van een factuur. Daarvoor wordt de module EasyFactuur momenteel ontwikkeld; met een 'druk op de knop' van uw begroting één of meerdere (meerwerk) facturen, op papier, naar PDF of UBL.