Beoogde gebruikersgroep

EasyCalc wordt zowel in de opdrachtgevershoek als in de uitvoerende bouw gebruikt om ramingen, begrotingen, calculaties en offertes op te stellen. Door kleine tot middelgrote bouwbedrijven, door calculatie- en adviesbureaus, door gemeenten en woningbedrijven, door architecten- en ingenieursbureaus. Door de bouw- en de installatiesector. Die brede gebruikersgroep is ontstaan omdat er op diverse niveaus kan worden begroot in EasyCalc, globaal met kengetallen of gedetailleerd met kostensoorten (uren, materiaal, onderaanneming), met elementen/bouwdelen of traditioneel (regelbegroting), met methodiek (STABU2, NL/SfB1, NEN2699) of een vrije indeling (o.b.v. ruimten), met (externe) kosten- en artikelbestanden of vanuit uw eigen moederbegroting. Specifieke modules in EasyCalc spitsen het gebruik toe op de doelgroep. Denkt u aan een kengetallenmodule, een offertemodule, een factuurmodule.

Doen waar je goed in bent

De producent van EasyCalc, het softwarehuis DUNCAN Automatisering bv, heeft één corebusiness: software maken. Geen tak van een adviesbureau, geen producent van kosteninformatie, geen onderdeel van een ERP systeemhuis. Maar wel 35 jaar ervaring met gebruikers in de bouwsector, korte lijnen met de klant, no-nonsense aanpak met de focus op het aanbieden van reële oplossingen.

Als gebruiker wordt u dus niet beperkt bij het gebruik van EasyCalc. Dat heeft onze huidige gebruikersgroep gevormd.

Een greep uit onze gebruikers