EasyCalc is als calculatiepakket al behoorlijk compleet. Om er voor te zorgen dat specifieke functies (voor bepaalde doelgroepen) niet het werken met EasyCalc nodeloos ingewikkeld maken en om de prijs van het basispakket aantrekkelijk te houden, zijn losse modules beschikbaar om specifieke functionaliteit toe te voegen aan EasyCalc. Deze modules kunnen worden besteld vanuit EasyCalc via de menu tab 'Instellingen' knop 'Informatie'.

EasyNet: netwerkversie EasyCalc
Zijn er binnen uw organisatie meerdere personen bezig met begroten in EasyCalc? Kies dan voor de flexibiliteit van EasyNet, de module die van EasyCalc een netwerkversie maakt. Er kunnen 99 gebruikers in EasyNet worden aangemaakt. Afhankelijk van het aantal aangekochte licenties kunnen gebruikers tegelijkertijd begroten. De applicatiebeheerder kan met extra rechten binnen EasyCalc instellingen beheren en updates ophalen. De eerste installatie van EasyCalc vindt plaats op een netwerkshare. Installatie op een werkstation is kinderspel: alleen een snelkoppeling maken naar EasyCalc op de server.

EasyCUF: exporteren naar CUF
Als calculatie- of adviesbureau heeft u natuurlijk een voorsprong met het gebruik van EasyCalc. Soms zal uw werk echter ook beschikbaar moeten zijn voor klanten met andere begrotingssoftware. Met name de softwarehuizen die lid zijn van het Forum Systeemhuizen Bouw ondersteunen in hun calculatiesoftware het Calculatie Uitwissel Formaat, kortweg genaamd CUF. De module EasyCUF verzorgt de export naar CUF4 (CUF-XML).

EasyReken: extra berekeningen op beeldscherm en afdruk (Bedrijfskolommen)
De gemaakte berekeningen rondom arbeid, materiaal, materieel en onderaanneming in EasyCalc sluiten prima aan op de gebruikelijke kostensoorten in de bouw. Ook kunt u op alle niveaus (sub)totalen en kengetallen onderscheiden in uw begroting. Wat wilt u nog meer?
Instanties zoals gemeenten of woningstichtingen begroten vaak rondom een vastgesteld budget. De getoonde bedragen exclusief toeslagen en BTW zijn daarbij niet representatief. De module EasyReken brengt dan uitkomst! U kunt daarmee extra rekenkolommen laten formuleren, waarbij bijvoorbeeld een kolom 'Totaal incl. toeslagen en BTW' kan worden getoond op het scherm of de afdruk.

EasyMeet Plus: extra rekenbladen in de meetstaten
De meetstaten in EasyCalc zijn gebaseerd op standaard meegeleverde rekenbladen. Met deze module kunt u extra, eigen ontwikkelde rekenbladen laten toevoegen aan de meetstaten in EasyCalc