Bij DUNCAN wordt sinds 1982 specifieke software gemaakt, die in gebruik is bij bouwgerelateerde bedrijven, zoals architecten- en ingenieursbureaus, bouwbedrijven, woningbedrijven, overheids- en adviesinstellingen etc. De softwarelijn van DUNCAN bestaat uit 3 componenten, te weten ramings- en calculatiesoftware, software voor STABU bestekken en programmatuur voor meerjaren-onderhoudsplanningen.

Door de jaren heen is de software continue ontwikkeld en nog steeds komen uitbreidingen beschikbaar. Op deze site vindt u de nodige informatie over ons bedrijf en de softwareproducten. Ook de samenwerkingsverbanden die DUNCAN heeft met Ketenstandaard, Casadata en anderen worden verder toegelicht.