Vrij indeelbaar of met structuur

Het opstellen van een begroting is een secuur werk. Structuur in de vorm van een methodiek (NL/SfB1, STABU2 of NEN2699) als lijdraad is gewenst. Maar het opstellen van een vrije begroting voor burgerwerk met een eigen indeling is zeker net zo belangrijk! Beide vormen kunnen in EasyCalc worden gehanteerd. 

Excel look-a-like

Windows programma's met Office look-and-feel, u kent ze wel. In EasyCalc is daar veel van terug te vinden! De werking van kolommen en regels is grotendeels vergelijkbaar met een spreadsheet, met extra mogelijkheden rondom kolomlayouts, regelniveaus etc. Kopieren, knippen en plakken in en tussen begrotingen is eenvoudig en betrouwbaar (geen problemen met foutieve verwijzingen of formules).

Sorteringen & filters

Verschillende (zelf aangebrachte) coderingen kunnen gebruikt worden om op te sorteren of te filteren. Werk je met vanuit een kostenbestand waar al één of meerdere classificaties zijn aangebracht, dan is sorteren een druk op de knop. Maar ook voor het aanbrengen van eigen codering (bijvoorbeeld voor de werkbegroting) zijn handige features bedacht. 

Meetstaten


Het uittrekken van hoeveelheden is een belangrijk onderdeel bij het opstellen van de begroting. In EasyCalc treft u een goed doordacht systeem aan daarvoor met o.a. kopieeracties binnen de meetstaat, verwijzingen naar meetstaten door de hele begroting, een toepasbare factor per gekoppelde hoeveelheid. 

Afdruk(voorbeeld) en export

Het instellen van de rapportage is eenvoudig en compact, maar biedt tegelijkertijd veel mogelijkheden, die met het afdrukvoorbeeld snel in beeld kunnen worden gebracht. Een export naar PDFExcel (.xlsx of .csv) of CUF-XML (module) is ook beschikbaar.

Brede ondersteuning bouwkosten- en artikelbestanden

EasyCalc kan overweg met alle prominente leveranciers van bouwkosteninformatie. Momenteel zijn de kostenbestanden van Vakmedianet beschikbaar voor ondersteuning bij het maken van calculaties in EasyCalc, evenals de Casadata kosteninformatie. Ook de kostenbestanden van Bouwformatie.nl zijn eenvoudig te gebruiken binnen EasyCalc. Heeft u artikelbestanden in het S@les-formaat? Deze kunnen worden geimporteerd voor gebruik in EasyCalc. Als gebruiker is de keus aan u. Bouwkostenbestanden leveren meer dan kosteninformatie. In combinatie met EasyCalc vormen ze een compleet calculatiesysteem. Van harte aanbevolen dus!

Systeemeisen

EasyCalc is primair ontwikkeld voor Windows systemen. Het is een 32-bits desktop applicatie, voor gebruik vanaf een PC of laptop met Windows 7/8/10. Een reguliere configuratie, waar bijvoorbeeld MS Office goed op functioneert, voldoet. Er zijn geen afhankelijkheden (zoals bijvoorbeeld .NET of andere libraries), de software staat in één map op PC of (file)server. Gebruik via een terminalserver configuratie is mogelijk.